Tomatis Actual
info@tomatis-actual.com
629 55 00 64

 

Sistema tomatis-actual

Un Sistema que ens ajuda a desplegar el nostre potencial i respondre amb vitalitat. Educacio audiopsicofonologica per a la dinamitzacio de la comunicació i l'expressió

 

Què aconseguim
Què treballem
Com treballem
Esquemes d'anatomia
Relacions i connexions